STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui

Nuo šiandien iki 2021 rugsėjo 30 d. Lietuvos nevyriausybines organizacijas kviečiamos teikti paraiškas Aktyvių piliečių fondui. Šiame kvietime  - 1,055,000 eurų, kuriuos Lietuvos pilietinei visuomenei stiprinti ir įgalinti pažeidžiamas visuomenės grupes skiria Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai. Tai yra Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės indėlis, mažinant ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinant dvišalius santykius su 15 ES šalių Vidurio ir Pietryčių Europoje bei Baltijos šalyse.

N. Kirsnos kaimo bendruomenė išvyko gerosios patirties pasisemti

     N. Kirsnos kaimo bendruomenės gyventojai turėjo galimybę sudalyvauti įgyvendinant Dzūkijos VVG projektą  Vietos projekto pareiškėjas negavęs  paramos  pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 Nr. vietos projekto paraiškos Nr. LAZD-LEADER-6B-V-11-2-2020   „N. Kirsnos k. bendruomenės gerosios patirties pasisėmimas“. Viena iš projekto veiklų buvo suteikta galimybė kirsniečiams aplankyti M.K. Čiurlionio kelią – Druskininkus, Varėną.

Vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių susirinkimas

Birželio 10 d. Gėluvoje (Raseinių r.) įvyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos visuotinis narių susirinkimas.

Dzūkijos VVG Lazdijų r. savivaldybės kaimo bendruomenių interesus atstovauja Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje.

Atvira ir keliaujanti bendruomenė ,,Vytauto ir totorių bei karaimų palikimas Lietuvoje“

Kadangi 2021-ieji – Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metai, Lietuvos totorių bendruomenė atstovas Ipolitas pristatė, totorių bendruomenės kultūrą ir gyvenimą Lietuvoje.

Kviečiame registruotis į informacinį nuotolinį renginį

Birželio 22 d. 13 val. vyks projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“ pristatomasis renginys

Renginio metu sužinokite, ką reiškia pažangi bendruomeninė organizacija, kodėl verta savo bendruomenėje sėsti prie vieno stalo ir kurti strategiją, kokias galimybes Jūsų bendruomenei atveria dalyvavimas šiame projekte.

Renginyje kviečiami dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenių nariai, vietos gyventojai, ūkininkai, vietos verslo, valdžios atstovai ir kiti kaimo plėtros dalyviai.

Renginio programa čia.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO 1.1.4 PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ

     Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas, teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).