STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Informacija apie kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus metu gautas paraiškas

2017 m.  birželio 29 d. baigėsi vietos projektų paraiškų priėmimas pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023m.  priemonės ,,Pagrindinės  paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse", LEADER-19.2-7,  veiklos sritį ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą", LEADER-19.2-7.2 ( kvietimas Nr. 2). Gautos 3 pirminės vietos  projekto paraiškos, kuriose prašoma paramos suma  iš EŽŪFKP  ir LR valstybės biudžeto  lėšų, projektams įgyvendinti  - 144185,60 Eurų.  Vyksta paraiškų vertinimas.

Dalyvavome Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje

Birželio 16-18 d. Karklėje  ( Klaipėdos r. sav. ) vyko tradicinis Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis. Lazdijų rajoną atstovavo gausi  komanda iš Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG),  Barčių kaimo bendruomenės, Gegutės kaimo bendruomenės, Kučiūnų kaimo bendruomenės komiteto,  Kuklių kaimo bendruomenės komiteto, Krikštonių kaimo bendruomenės komiteto, Mikyčių kaimo bendruomenės komiteto, Veisiejų seniūnijos bendruomenės komiteto, Seirijų bendruomenės komiteto, Lazdijų rajono kaimo jaunimo asociacijos atstovai.

Kaimo bendruomenėms išdalyta nacionalinė parama

Lazdijų rajono savivaldybės kaimo bendruomenėms taip pat skirta LR žemės ūkio ministerijos parama. ŽŪM lėšos skirtos Barčių, Mikyčių, Tarp Dusios ir Metelio, Kučiūnų, Varnėnų ir Krosnos kaimo bendruomenėms.

Žemės ūkio ministerija paskirstė beveik 0,8 mln. eurų nacionalinės paramos 260 kaimo bendruomenių projektų.

Pasienio fiestos šventinė eisena

Š. m. birželio 3 dieną Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kartu su Gegutės kaimo bendruomene dalyvavo Pasienio fiestos šventinėje eisenoje.

 

 

 

Dzūkijos VVG atstovai dalyvaus konferencijoje

    Birželio 1 d. Dzūkijos VVG atstovai dalyvaus Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuojamoje apvalaus stalo diskusijoje.

Tema „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader programa“ įgyvendinimo aktualijos“.

Renginio metu Nacionalinė mokėjimo agentūra pristatys NMA ir vietos veiklos grupių bendradarbiavimas, administruojant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Leader programa“, o vietos veiklos grupių tinklo atstovas  kalbės apie vietos veiklos grupių planuojamus kvietimus.

Dzūkijos vietos veiklos grupės susitikimas su kaimynais

   Gegužės 30 d. Dzūkijos vietos veiklos grupė kartu su Alytaus ir Varėnos vietos veiklos grupėmis buvo pakviesti į svečius Druskininkų vietos veiklos grupės. Susitikimas vyko Didžiasalyje, Leipalingio sen. Svečius pasitiko Bilso bendruomenės pirmininkė Gražina Auguvienė, kuri aprodė bendruomenės namus, pristatė veiklas, įgyvendintus projektus. Po to susitikimas vyko Gražinos ir Arvydo Augų ūkyje. VVG darbuotojai ir valdybos nariai dalyvavo sūrių gamybos ir degustacijos programoje, degustavo daugybės rūšių sūrių, pamatė ūkio gyventojus.