Pasirašyta dar viena vietos projekto vykdymo sutartis

2019 m. birželio 6 d. pasirašyta trišalė vietos projekto vykdymo sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra ,Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) ir VšĮ „Lazdijų hipodromas“.

Vietos projektas „Lazdijų hipodromo tako pritaikymas laisvalaikio, sporto ir kultūrinei veiklai“ Nr. LAZD-LEADER-6B-I-7-1-2018, finansuojamas pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“  priemonę  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  projekto vykdytojo lėšomis.

Projekto tikslas - Lazdijų rajono gyvenamosios aplinkos gerinimas, atliekant Lazdijų hipodromo tako rekonstrukciją, pritaikant laisvalaikio, sporto ir kultūrinei veikloms.

Įgyvendinus projektą leis lengviau organizuoti renginius rajono gyventojams ir svečiams iš kitų Lietuvos rajonų bei užsienio šalių. Taip pat tai leis suaktyvinti edukacinių užiėmimų veiklą, taip siekiant pritraukti vaikus ir jaunus žmones domėtis žirgais, aktyviau leisti laisvalaikį gryname ore.

 

Bendra projekto suma 80 000  Eur.

Projekto paramos suma 64 000,00 Eur.

Projekto pradažia 2019 m.

Planuojama projekto pabaiga 2020-12-25