Kvietimas į nemokamą seminarą

KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?

Data: 2018-11-28

Laikas: nuo 08.00 val. Iki 12.00 val.;

Vieta: Lazdijų jaunimo centre, Seinų g. 1, I aukštas, Lazdijai

Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila;

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:

  • praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus;
  • tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;
  • finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas;
  • kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.

RENGINIO PROGRAMA:

08:00 – 08:45

Įvadas į socialinį verslą ir socialines inovacijas

08:45 – 09:30

Gerosios Europos sąjungos investicinės praktikos - gerųjų praktikų analizė

09:30 – 11:00

Kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą? Inovacijų kūrimo metodai

11:00 – 12:00

Finansinio laikotarpio galimybės socialiniam verslui – resursų žemėlapis

 

 

 

 

 

 

 

 

Veikla vykdoma pagal projektą:

„Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046,

Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.