Kvietimas į informacinį renginį

2019 m. liepos 31 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą 10-ą kvietimą teikti vietos projektus, pagal šias priemones:

-          „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2;

-          „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1

-          „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2

-          ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Renginio metu aptarsime  šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.

Informacinis renginys vyks: Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre).

Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt  arba tel.8607 93668