Pasirašyta dar viena vietos projekto sutartis

Š. m. gegužės mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dar vieną vietos projekto vykdymo sutartį.

Sutartis pasirašyta su MB. „Talteka“, kurios direktorius yra Rimantas Maculevičius, vietos projektas „MB „Talteka“ verslo pradžia“, vietos projektas finansuojami pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ priemonę Nr. LEADER-19.2-6 „Ūkio ir verslo plėtra“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-6.2 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

  • Vietos projektas „MB „Talteka“ verslo pradžia““ finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  projekto vykdytojo lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 9839,00 Eur parama.

Įgyvendinus projektą bus įsigyta nauja, moderni pastatų energetinio efektyvumo nustatymui skirta įranga ir sukurtos dvi naujos darbo vietos.