Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas

Šių metų kovo 12 d. Lazdijų švietimo centre vyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis narių susirinkimas.

Posėdžiui pirmininkavo  Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė. Susirinkime dalyvavo 29 Dzūkijos VVG nariai.

Visus susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, linkėjo ir toliau sekmingai įgyvendinti projektus ir dalyvauti įvairiose veiklose.

Susirinkime patvirtintos 2018 m. veiklos, finansinės ir revizorės ataskaitos. Susirinkime buvo svarstoma naujo Dzūkijos VVG revizoriaus rinkimai ir naujo nario priėmimas į Dzūkijos VVG narius. Vienbalsiai, Dzūkijos VVG revizore, perinkta dabar esanti Dzūkijos VVG revizorė Laimutė Markevičienė, o Vytautų kaimo bendruomenė priimta į Dzūkijos VVG narius.

Susirinkimo dalyviai pritarė projekto  ,,Pabūkime kartu - 2019“  paraiškos  teikimui finansavimui gauti  pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58. Projekto tikslas suorganizuoti Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydį.

Dzūkijos VVG pirmininkė pasveikino dvi naujai išranktas kaimo bendruomenių pirmininkes t. y. Vidzgailų kaimo bendruomenės komiteto pirmininkę Dovilę Zilinkienę ir N. Kirsnos kaimo bendruomenės komiteto pirmininkę Neringą Apolskienę.

Susirinkime buvo aptarti asociacijos veiklai ir VPS įgyvendinimui svarbūs klausimai. Susirinkimo pabaigoje pirmininkė pristatė kokie planuojami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas 2019 metais.