Informacija apie užregistruotas 10 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. rugsėjo 24 d. baigėsi dešimto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 10 kvietimo priemones,  gauta 5 vietos projekto paraiškos:

 1. VPS priemonė „Bendradarbiavimas“  Nr. LEADER-19.2-16 veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“  Nr. LEADER-19.2-16-16.4.- gauta 1 vietos projekto paraiška;

2. VPS priemonė Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2 -  gauta 3 vietos projekto paraiškos;

 3. VPS priemonė ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 – gauta 1 vietos projekto paraiškos.

4. VPS priemonė Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1- negauta nei vienos paraiškos.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.