Skirta parama projektams pagal priemonę "Parama kaimo bendruomenėms"

Žemės ūkio ministras 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 patvirtino sprendimą skirti nacionalinę paramą 2019 m. kaimo bendruomenių veiklai.

 

PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2019 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (01 01)

PRIEMONĘ ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ (01 001 01 03 09), SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Paramos gavėjas

Rajonas

(savivaldybė)

Paramos paraiškos registracijos Nr.

Projekto pavadinimas

Skiriamos paramos dydis

Eur

Proc.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58 ,,Dėl 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 8.1 papunktyje įvardytą veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas“:

1.1.

N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas

Lazdijų r.

NPKB-19-M-103

,,N. Kirsnos kaimo bendruomenės komiteto materialinės techninės bazės sukūrimas ir stiprinimas“

3000,00

87,72

1.2.

Kapčiamiesčio bendruomenė

Lazdijų r.

NPKB-19-M-152

,,Mes kartu“

2962,69

88,01

1.3.

Lazdijų rajono Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas

Lazdijų r.

NPKB-19-M-104

,,Materialinės bazės stiprinimas“

2139,00

87,99

1.4.

Lazdijų rajono Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas

Lazdijų r.

NPKB-19-M-339

,,Jaunimo centro materialinės bazės stiprinimas“

3000,00

88,76

1.5.

Noragėlių krašto bendruomenė

Lazdijų r.

NPKB-19-M-333

,,Tad sėskim prie stalo mes visi“

2613,00

94,68

2.

Pagal Taisyklių 8.2 papunktyje įvardytą veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, ir priežiūra“:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2.1.

Mikniškių kaimo bendruomenės komitetas

Lazdijų r.

NPKB-19-V-30

,,Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Mikniškiuose“

4963,00

88,00

3.

Pagal Taisyklių 8.3 papunktyje įvardytą veiklos sritį ,,Renginių organizavimas“:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3.1.

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)

Lazdijų r.

NPKB-19-R-185

,,Pabūkime kartu - 2019“

3000,00

100

3.2.

Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas

Lazdijų r.

NPKB-19-R-294

,,Į Veisiejus sugrįžta ne tik Esperanto“

1500,00

100

Daugiau informacijos čia