Informacija apie užregistruotas 8 kvietimo vietos projektų paraiškas

   Š. m. spalio 31 d. baigėsi aštunto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 8 kvietimo priemones gauta 2 vietos projektų paraiškos:

 VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 -  gauta 1 vietos projekto paraiška.

 VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2 – gauta 1 vietos projekto paraiška.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.