Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas

Šių metų vasario 26 d. Lazdijų švietimo centre vyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis narių susirinkimas.

Posėdžiui pirmininkavo  Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė. Susirinkime dalyvavo 27 Dzūkijos VVG nariai.

Susirinkime dalyvavo policijos atstovės, kurios pakvietė bendruomenes bendradarbiauti, sprendžiant  saugaus eismo, žmonių saugumo problemas.

Visus susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, pasidžiaugė bendruomenėmis ir jų vykdoma veikla. Kvietė bendruomenes drąsiai kreiptis į savivaldybę dėl iškilusių problemų.

Susirinkime patvirtintos 2019 m. veiklos, finansinės ir revizorės ataskaitos. Susirinkime buvo svarstoma naujo Dzūkijos VVG valdybos nario rinkimai ir naujų narių priėmimas į Dzūkijos VVG narius. Vienbalsiai, Dzūkijos VVG valdybos nariu išrinkta Sonata Dumbliauskienė, Lazdijų rajono savivaldybės merės patarėja, o Teizų kaimo ir kitų kaimų bendruomenė  ir Aštriosios Kirsnos bendruomenė priimtos į Dzūkijos VVG narius. 

Dzūkijos VVG pirmininkė pasveikino naujai įstojusius į Dzūkijos VVG narius t. y. Teizų kaimo ir kitų kaimų bendruomenės pirmininkę Angelę Laukionienę, Aštriosios Kirsnos bendruomenės pirmininkę Ramunę Kajokienę ir Stebulių ateities bendruomenės pirmininką Mantą Jančiuką.

Susirinkimo dalyviai pritarė projekto  ,,Pabūkime kartu - 2020“  paraiškos  teikimui finansavimui gauti  pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos  žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7. Projekto tikslas suorganizuoti Lazdijų rajono kaimo bendruomenių sąskrydį.

Susirinkime buvo aptarti asociacijos veiklai ir VPS įgyvendinimui svarbūs klausimai. Susirinkimo pabaigoje pirmininkė pristatė kokie planuojami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas 2020 metais.