Kvietimas į Dzūkijos VVG narių visuotinį susirinkimą

Š. m. kovo 12 d. organizuojamas Dzūkijos VVG narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo pradžia: 14.00 val.

Susirinkimo vieta: Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2018 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo.

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio  (balansas, aiškinamais raštas prie balanso, veiklos rezultatų ataskaita) ir jo tvirtinimo.

5. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   revizorės ataskaitos tvirtinimo. 

6. Dėl  poreikio patvirtinimo teikti projekto paraišką, paramai gauti pagal 2019 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis -  renginių organizavimas.

7. Dėl Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams įgyvendinimo pristatymo.

8. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  įstatų laikymosi (nario mokesčio nesumokėjimo).

9. Einamieji  klausimai.