Kvietimas paskelbtas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. lapkričio 30 d. paskelbė 2021 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

  1. Fizinio aktyvumo veiklos, skatinančios fizinio aktyvumo plėtrą;
  2. Sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
  3. Sporto renginių organizavimas;
  4. Asmenų, dirbančių ar teikiančių paslaugas sporto srityje, kvalifikacijos tobulinimas ir sporto informacijos sklaida.

Paraiškas, siekiant gauti finansavimą projektui įgyvendinti, gali teikti tik juridiniai asmenys.

Minimali sporto projekto finansavimo suma 3 000 Eur.

Paraiškos su priedais teikiamos iki 2021 m. sausio 5 d. 17:00 val.

Visa informaciją apie kvietimą rasite žemiau paspauodę nuorodas:

https://www.srf.lt/?fbclid=IwAR1jI0Xb-haElKPm8UesWGUg6uWDGzx2aISadxVyq85aZ-8AzKajmu3FeDQ

https://www.srf.lt/kvietimai/2021-metu-kvietimas/1-4-veikla-smpf