Dzūkijos VVG atstovai ir Lazdijų rajono bitininkai dalyvaus Medkopio šventėje

Renginio programa / Event program

„Bitės – Medus – Žmonės“ / „Bees – Honey – People“

2019 m. rugpjūčio 15-16 d. / August 15-16, 2019

1 diena/ 1st Day

11.30 – 12.30

Dalyvių registracija.

Registration.

Kaimo turizmo sodyba “Gervinė”, Malūno g. 28, Ginučiai, Ignalinos rajonas

 

13.00 – 17.00

Dalyvavimas medkopio šventėje

Senovinės bitininkystės muziejus, Stripeikių kaimas, Ignalinos rajonas

13:00-17:00 – Medaus mugė/Honey Fair

13.00-17.00 - Kūrybinės dirbtuvės/Creative workshop

13.45 - 14.15 - paskaita "Bitės unikalumas"/Lecture “Uniqueness of the Bee”

14.30 -15.15 - Koncertas (Domantas Razauskas)/Concert

15:15-16:00 - Medaus prezentaja/Honey Presentation

16:00-17:00 - Koncertas (“Baltasis kiras”)/Concert

18.00 – 19.00

Projekto partnerių susitikimas

Project partners meeting

Kaimo turizmo sodyba “Gervinė”, Malūno g. 28, Ginučiai, Ignalinos rajonas

19.00 – 20.00

Vakarienė ir regiono folkloro programa.

Dinner and regional folk program.

 

Renginys / Event

2 diena / 2nd Day

 

10.00 – 16.00

Projekto dalyvių lankymasis Aukštaitijos nacionaliniame parke. Ženklo „Keliaujantiems lėtai“ pristatymas ir vandens maršrutai.

Sukurti ir naujus ryšius ir stiprinant bitininkų, VVG, įmonių bendradarbiavimą tarptautiniu ir tarpteritoriniu lygiu.

Visitation of IAukštaitija nacional park. Sign „Trawwelng slowly“ ant water routes

This activity will give participants a chance to find new connections. It will also strengthen the cooperation between beekeepers, LAGs and local businesses at international and inter-territorial level.

2019_08_15_16_ Medkopio_sventė_0.doc