Informacija apie užregistruotas 9 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. gegužės 20 d. baigėsi devinto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 9 kvietimo priemones,  gauta 7 vietos projekto paraiškos:

 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.- gauta 1 vietos projekto paraiška;

VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 -  gauta 4 vietos projekto paraiškos;

 VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2 – gauta 2 vietos projekto paraiškos.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.