SKIRTA PARAMA DAR DVIEMS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

   Š. m. kovo mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dvi vietos projekto vykdymo sutartis.

   Viena sutartis pasirašyta su Kapčiamiesčio bendruomene, vietos projektas „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas ir pritaikant visuomenės poreikiams“, vietos projektas finansuojamas pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, o antra  vietos projekto sutartis pasirašyta su UAB „Auroros paslaugos“, vietos projektas UAB „Auroros paslaugos“ veiklos plėtra, vietos projektas finansuojamas pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“.

  • Vietos projektas „Kapčiamiesčio bendruomenės namų įrengimas ir pritaikant visuomenės poreikiams“ finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba savivaldybės biudžeto lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 63 998,00 Eur parama.

  Įgyvendinamas projektas yra skirtas atnaujinti kaimo infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sąlygas kaimo gyventojų socialinei, kultūrinei veiklai kurti ir plėsti - įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos organizuoti bendruomeninius, kultūrinius, edukacinius renginius.

  • Vietos projektas UAB „Auroros paslaugos“ veiklos plėtra,  finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 80 000,00 Eur parama.

  Įgyvendinus projektą bus sukurtos 2 naujos darbo vietos.

  Linkime projekto vykdytojams sėkmingai įgyvendinti projektus ir pasiekti visus suplanuotus rezultatus!