SKIRTA PARAMA BENDRUOMENINIO VERSLO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Parama skirta pagal VPS priemonę „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“. Ši parama skirta 3 bendruomeninio verslo projektams:

  1.  N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetui, vietos projektas „Bendruomeninio verslo kūrimas“ Nr. LAZD-LEADER-6B-D-10-1-2019.

Už skirtą paramą planuojama suremontuoti bendruomenės virtuvės patalpas ir įsigyti virtuvės įrangą bei techniką. Įgyvendinus projenktą bus teikiamos maitinimo ir konservavimo paslaugos. Taip pat bus sukurta 1 nauja darbo vieta.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. gruodžio 31 d.

Projekto paramos suma 48 678,00 Eur.

  2. Senųjų Šeštokų bendruomenė, vietos projektas „Bendruomeninių paslaugų teikimas“ Nr. LAZD-LEADER-6B-D-10-5-2019.

Bendruomenė už skirtą paramą planuoja įsigyti mikroautobusą, mobilią pirtį ir kubilą. Įsigijus reikalingą techniką bus teikiamos pavežėjimo paslaugos kaimo gyventojams, mobilios pirties bei kubilo nuomos paslaugos. Bus įkurta 0,75 naujos darbo vietos.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos 31 d.

Projekto paramos suma 37 287,00 Eur

  3. Veisiejų jaunimo centras, vietos projektas „Veisiejų jaunimo centro bendruomeninio verslo kūrimas per turizmo, aktyvaus laisvalaikio bei maisto kultūros veiklas“ Nr. LAZD-LEADER-6B-D-10-4-2019.

Už skirtą paramą planuojama įsigyti krovininį N1 klasės automobilį, mobilią cukrainės įrangą, putų, burbulų, sniego mašinas, pripučiamą žaidimų aikštelę, pripučiamus batutus ir kitą reikalingą įrangą vietos verslo projektui įgyvendinti. Taip pat bus sukurta 1 nauja darbo vieta.

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2021 m. gruodžio 30 d.

Projekto paramos suma 40 832,00 Eur.

Visi šie bendruomeninio verslo projektai finansuojami Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  Lazdijų rajono savivaldybės lėšomis.