Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

 Š. m.  sausio  29 d. 15.00 val. kviečiamas  Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdžio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas: Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Lazdijų  rajono kaimo plėtros strategijos 2016 -2023 metams 2018 m. metinės įgyvendinimo ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Lazdijų kaimo plėtros  strategijos 2016 - 2023 metams priemonių finansavimo sąlygų aprašų, taikomų priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra", LEADER-19.2.-SAVA-1, veiklos sričiai ,, Socialinio verslo kūrimas ir plėtra", LEADER-19.2-SAVA-1.1, ir veiklos sričiai ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra", LEADER-19.2-SAVA-1.2, bei priemonei ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse", LEADER-19.2-SAVA-3, parengimo.

3. Einamieji klausimai.