STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Informacija apie užregistruotas 10 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. rugsėjo 24 d. baigėsi dešimto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 10 kvietimo priemones,  gauta 5 vietos projekto paraiškos:

Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas

Rugsėjo 23 d. Veisiejų regioniniame parke vyko Alytaus apskrities vietos veiklos grupių susitikimas.

Prieš susitikimą Veisiejų seniūnijos kaimo bendruomenės pirmininkas Zenonas Sabaliauskas aprodė bendruomenės namus, papasakojo apie bendruomenės teikiamas paslaugas t.y. vaikų dienos centro veiklą, pirties ir skalbimo teikiamas paslaugas. Taip pat svečiams aprodė Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčią kur rūsyje įrengta bažnyčios fundatorių kunigaikščių Marijos ir Tado Oginskių kripta.

TARPTAUTINIS BENDRUOMENIŲ FORUMAS „TELŠIAI-2019”

Kviečiame bendruomenių atstovus dalyvauti Tarptautiniame bendruomenių forume, kuris vyks 2019 m. spalio 4 - 6 d. Telšiuose.

Bendruomeniškumas – tai socialiniai „klijai“, sutelkiantys didesnio tikslo siekimui.

FORUMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Stiprinti bendruomenių veiklą, sutelktumą ir bendruomeniškumą, bendruomenių gyvenimo kokybę ;

Supažindinti forumo dalyvius ir Telšių visuomenę su Lietuvos bendruomenių iniciatyvomis;

Aptarti LR Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo vykdymo praktiką;

„Inno panorama 2019“

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija (VDU ŽŪA) rugsėjo 26–28 dienomis kviečia į tarptautinę naujovių sklaidos parodą „Inno panorama 2019“, kurios moto – „Sprendimai regionų plėtrai“. Parodą sudarys trys segmentai – agroinovacijos, bioekonomika ir rekreacija.

Parodos tikslas – skatinti naujovių sklaidą regionuose

Nemokami mokymai NVO vadovams

Mokymų tikslas - sustiprinti NVO institucinius gebėjimus, reikalingus dalyvauti viešojo valdymo sprendimų priėmime.

Mokymai vyks: Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose, Biržuose

Temos:

1. Bendruomeninės veiklos reglamentavimas.

Lektorius Olegas Beriozovas (Teisininkas, Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos ekspertas, Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininko pavaduotojas)

2. Sprendimų įtakojimas nacionaliniu lygmeniu. 

Lietuvos kaimo parlamentas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga 2019 m. spalio 18 d. Raudondvario dvare, Raudondvaryje, Kauno rajone, organizuoja Lietuvos kaimo parlamento IV sesiją.

Renginio pradžia – 9.00 val.

Lietuvos kaimo parlamento tikslas – sutelkti Lietuvos kaimo balsą ir apsispręsti, kur link Lietuvos kaimas turi eiti, koks jis turi būti. Tai platforma, kurioje keičiamasi idėjomis, patirtimi ir praktiškais patarimais, kaip išsaugoti Lietuvos kaimą su jam būdinga socialine ir kultūrine dvasia. Tai yra visų mūsų bendras sprendimas ir bendras darbas.