STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

ORGANIZUOJAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m. rugsėjo 28 d.   14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g.1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai.

Organizuojamas informacinis renginys

Š. m. rugsėjo 24 d. 10.00 val Dzūkijos kaimo plėtros partnerių organizacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lazdijų biuriu.

Renginys vyks: M.Gustaičio g. 3, Lazdijai (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lazdijų biuras).

 

Programa:

10.00 – 11.00 ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ pristatymas.

11.00 - 12.00  Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 pristatymas:

ĮGYVENDINTAS PIRMASIS VIETOS PROJEKTAS

Pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 / veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ „LEADER-19.2-6.4.“, įgyvendintas pirmasis vietos projektas.

Projekto pavadinimas - „SIP plokščių gamybos įdiegimas“

Projekto kodas - LAZD-LEADER-6A-D-1-1

Projekto vykdytojas - UAB „Sprendimai verslo plėtrai“

Skirta paramos suma - 79 994,00 Eur

Projekto įgyvendinimo metu įmonė įsigijo SIP plokščių gamybos įrangos liniją:

Kvietimas į informacinį renginį

2018 m. rugsėjo 18 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą 8-ą kvietimą teikti vietos projektus pagal šias priemones:

Dzūkijos VVG darbuotojai ir VVG valdyba dalyvauja mokymuose

Dzūkijos VVG projekto finansininkė, Virginija Mazėtienė  š. m. rugsėjo 11 dieną dalyvavo mokymuose, kurie vyko Vilniuje. Mokymų tema „Buhalterinė apskaita“.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones ir veiklos sritis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. rugsėjo mėn.  17  d. 9.00 val. iki  2018 m. spalio mėn. 31 d. 15.00 val.