STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Socialinis verslas ir socialinės inovacijos

Lapkričio 28 d. Lazdijų jaunimo centre vyko mokymai "KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?", kuriuos organizavo Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG). Mokymuose dalyvavo nemažai jaunimo, kurie domisi socialinėmis inovacijomis, taip pat šiuose mokymuose dalyvavo ir kitų organizacijų atstovai.

Kvietimas į informacinius renginius

Š. m. lapkričio 26 d. ir lapkričio 28 d.  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinius renginius, kurių metu bus pristatyta ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ įgyvendinimo aktualijos. Renginio metu bus aptartos  vietos projektų idėjos ir jų įgyvendinimo galimybės.

Renginiai vyks:

Vieta

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkursą.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.

Kvietimas į nemokamą seminarą

KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?

Data: 2018-11-28

Laikas: nuo 08.00 val. Iki 12.00 val.;

Vieta: Lazdijų jaunimo centre, Seinų g. 1, I aukštas, Lazdijai

Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila;

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:

Atnaujinti priemonės „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimai teikti paraiškas Nr. 01, Nr. 02, Nr. 03 ir Nr. 04

Kviečia nevyriausybines organizacijas, tradicines religines bendruomenes, sveikatos priežiūros specialistų organizacijas ar asociacijas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityjefinansavimo sąlygų aprašą