STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kvietimas teikti paraiškas sporto rėmimo programai

Kviečiame bendruomenes pasinaudoti Sporto rėmimo fondo programos kvietimu teikti paraiškas.

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti

 Paraiškų pateikimo terminas

Iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Planuojama preliminari finansavimo suma

4 131 744,00  Eur

 Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

SKIRTA PARAMA DAR VIENAM VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

Š. m. gruodžio mėn. prieš pat Kalėdas pasirašyta dar viena vietos projekto vykdymo sutartis. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė sutartį su UAB „Dailida“.

Vietos projektui „UAB „Dailida“ medienos apdirbimo cecho įkūrimas“, skirta parama pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“LEADER-19.2-6 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“LEADER-19.2-6.2. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis.

Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

2020 m.  gruodžio 17 d. 11.00 val.  kviečiame dalyvauti (Dzūkijos VVG) valdybos nuotoliniame posėdyje, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

 Posėdžio darbotvarkė:

Kvietimas paskelbtas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. lapkričio 30 d. paskelbė 2021 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis.

Kvietimas skelbiamas finansuoti 4-ioms sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas:

Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

 Š. m. gruodžio 17 d. organizuojamas Vietos  plėtros strategijos vykdytojos projektų atrankos  komiteto posėdis.

 Posėdis vyks 2020 m.  gruodžio 17 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1.  Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.