STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Lazdijų rajono kaimo bendruomenių atstovai dalyvavo „LKBS SĄSKRYDIS 2019“

Birželiui pleškant saule, trankantis perkūnui, liūtimis talžant, Lazdijų krašto bendruomenių atstovai, suburti po Dzūkijos VVG vėliava, ketvirtą kartą vyko į Baltijos jūros pakrantę. Ten, birželio 7-9 dienomis, šurmuliavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis.

ORGANIZUOJAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m.  birželio  18 d. 14.00 val. vyks Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, I aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

Skirta parama projektams pagal priemonę "parama kaimo bendruomenėms"

Žemės ūkio ministras 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-342 patvirtino sprendimą skirti nacionalinę paramą 2019 m. kaimo bendruomenių veiklai.

 

PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2019 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (01 01)

PRIEMONĘ ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ (01 001 01 03 09), SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pasirašyta dar viena vietos projekto sutartis

Š. m. gegužės mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dar vieną vietos projekto vykdymo sutartį.

Sutartis pasirašyta su MB. „Talteka“, kurios direktorius yra Rimantas Maculevičius, vietos projektas „MB „Talteka“ verslo pradžia“, vietos projektas finansuojami pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ priemonę Nr. LEADER-19.2-6 „Ūkio ir verslo plėtra“,  veiklos sritį Nr. LEADER-19.2-6.2 „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

MOKYMAI „DZŪKIJOS PILIAKALNIŲ KELIO PRODUKTAS, JO RINKODARA“

Š. m. gegužės 30 - 31 dienomis organizuojami mokymai.

Mokymai vyks: Kalvų g. 15, Salos k., Daugų sen., Alytaus r. (54.354094, 24.346142)

DVIEJŲ DIENŲ MOKYMŲ

„DZŪKIJOS PILIAKALNIŲ KELIO PRODUKTAS, JO RINKODARA“

PROGRAMA

Informacija apie užregistruotas 9 kvietimo vietos projekto paraiškas

Š. m. gegužės 20 d. baigėsi devinto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 9 kvietimo priemones,  gauta 7 vietos projekto paraiškos:

 VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos srities ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4.- gauta 1 vietos projekto paraiška;