STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

SKIRTA PARAMA DAR VIENAM VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

    Skirta parama VšĮ Lazdijų švietimo centrui „Verslumo kompetencijų ugdymas“ Nr. LAZD-LEADER-1C-M-10-3-2019, pagal VPS priemonę „Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijomo, inovatyvumo vystymo srityse“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3.

SKIRTA PARAMA BENDRUOMENINIO VERSLO PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Parama skirta pagal VPS priemonę „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“. Ši parama skirta 3 bendruomeninio verslo projektams:

  1.  N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetui, vietos projektas „Bendruomeninio verslo kūrimas“ Nr. LAZD-LEADER-6B-D-10-1-2019.

Vyksta tarptautinio bendradarbiavimo projekto ,,Bitės-medus-žmonės" mokymai

Sausio 25 d. įvyko pirmieji  Dzūkijos kaimo plėtros asociacijos (Dzūkijos VVG) įgyvendinamo tarptautinio bendradarbiavimo projekto ,,Bitės-medus-žmonės" mokymai ,,Bitininkavimas 21 amžiuje pakitusiomis ekologinėmis sąlygomis“. Mokymuose Lazdijų rajono bitininkams bei besidomintiems bitininkyste charizmatiškasis  docentas mokslų daktaras Algirdas Amšiejus  pateikė daug  bitininkavimo žinių, pristatė  efektyvius bitininkavimo metodus, naujoves taikomas bitininkystėje.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Kaimo bendruomenės nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7.

Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

SKIRTA PARAMA DAR DVIEMS VERSLO VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dvi verslo vietos projekto vykdymo sutartis su:

1. Gintu Cimakausku, vietos projektas „Augalininkystės produkcijos perdirbimas“, pagal priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai“ NR. LEADER-19.2-4.2,  finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 26 348,00 Eur parama.

PAŽANGAUS KAIMO LINK

SEMINARAS

„PAŽANGAUS KAIMO LINK“

Data: 2020 m. vasario 3 d.

Vieta: Viečiūnų bendruomenės centras, Jaunystės g. 17, Viečiūnai, Druskininkų sav.

          PROGRAMA

     Renginio moderatorė – prof. dr. Vilma Atkočiūnienė