STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kvietimas į informacinį renginį

2018 m. rugsėjo 18 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą 8-ą kvietimą teikti vietos projektus pagal šias priemones:

Dzūkijos VVG darbuotojai ir VVG valdyba dalyvauja mokymuose

Dzūkijos VVG projekto finansininkė, Virginija Mazėtienė  š. m. rugsėjo 11 dieną dalyvavo mokymuose, kurie vyko Vilniuje. Mokymų tema „Buhalterinė apskaita“.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones ir veiklos sritis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2018 m. rugsėjo mėn.  17  d. 9.00 val. iki  2018 m. spalio mėn. 31 d. 15.00 val.

Įvyko visuotinis narių susirinkimas

2018 m. rugsėjo 5 d. įvyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis - rinkiminis narių susirinkimas.  Susirinkime dalyvavo 31 (iš 55) narys – visų trijų sektorių ( vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės) atstovai.

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame dalyvauti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   visuotiniame narių susirinkime kuris vyks 2018 m. rugsėjo 5 d. (trečiadienį) Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje ( Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Registracijos pradžia 13.40 val., susirinkimas  prasidės 14.00 val.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus  ir asmens, skaičiuojančio balsus, rinkimo.

Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

2018 m.  rugpjūčio 29 d. 15.30 val. kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė: