STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Vietos projektų kontrolės laikotarpis – trumpesnis

Šių metų vasario 7 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakeitus Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (Taisyklės), buvo sutrumpintas vietos projektų kontrolės laikotarpis.

Nuo šiol, pagal naujas Taisyklių nuostatas, vietos projektų priežiūros laikotarpis bus nebe 5, o 3 metai. 3 metų projektų kontrolės laikotarpis taikomas ir tiems projektams, kuriems parama jau patvirtinta ir kurie yra įgyvendinami. Taigi vietos projekto metines įgyvendinimo ataskaitas reikės teikti tik už 3 kontrolės laikotarpio metus.

Dzūkijos VVG visuotinis narių susirinkimas

Šių metų kovo 12 d. Lazdijų švietimo centre vyko Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  visuotinis narių susirinkimas.

Posėdžiui pirmininkavo  Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė. Susirinkime dalyvavo 29 Dzūkijos VVG nariai.

Visus susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, linkėjo ir toliau sekmingai įgyvendinti projektus ir dalyvauti įvairiose veiklose.

Ūkio subjektai kviečiami bendradarbiauti

Nuo kovo 4 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškos Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose padaliniuose bus priimamos iki balandžio 5 d.

 

Remiama veikla

Kvietimas į Dzūkijos VVG narių visuotinį susirinkimą

Š. m. kovo 12 d. organizuojamas Dzūkijos VVG narių visuotinis susirinkimas.

Susirinkimo pradžia: 14.00 val.

Susirinkimo vieta: Lazdijų švietimo centro  konferencijų salėje (Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai).

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimo.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

Kvietimas dalyvauti „Mes – bendruomenė" konkurse

Penktus metus vykstančios programos „Mes – bendruomenė“ organizatorius „Maxima“ šiemet įsteigė 80 tūkst. eurų fondą bendruomenių iniciatyvoms, skatinančioms mokytis visą gyvenimą. 

Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms, bendruomenių) organizacijoms. Fondo lėšos padalijamos bendruomenėms, kurios pateikia įdomiausias, įtikinamiausias idėjas bei parodo tvirtą motyvaciją įgyvendinti projektą ir atitinka programos nuostatus.

Kuriami „Dzūkijos piliakalnių kelio“ produktai

Įgyvendinant teritorinį projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“  (Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001), Trakų krašto, Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupių teritorijose jau  atrinkta po keturis piliakalnius,  pagrindinius atspirties taškus.  Šiuo metu renkami piliakalnių globėjai  ir kuriami piliakalnių produktai.

„Kelio piliakalniai“