STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Atnaujinti priemonės „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimai teikti paraiškas Nr. 01, Nr. 02, Nr. 03 ir Nr. 04

Kviečia nevyriausybines organizacijas, tradicines religines bendruomenes, sveikatos priežiūros specialistų organizacijas ar asociacijas teikti paraiškas pagal pakoreguotą priemonės Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityjefinansavimo sąlygų aprašą

Kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis

 Š. m.  lapkričio   9  d.   10 val. kviečiamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdžio vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

 

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo.

  2.   Einamieji klausimai.

 

Informacija apie užregistruotas 8 kvietimo vietos projektų paraiškas

   Š. m. spalio 31 d. baigėsi aštunto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 8 kvietimo priemones gauta 2 vietos projektų paraiškos:

 VPS priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 -  gauta 1 vietos projekto paraiška.

Pirmoji konferencija „Dzūkijos piliakalnių kelias – naujų erdvių kūrimas”

Š. m. spalio 23 d. Lazdijų turizmo informaciniame centre vyko konferencija „Dzūkijos piliakalnių kelias – naujų erdvių kūrimas”. Konferencija buvo skirta supažindinti visus suinteresuotus dalyvius su teritorinio projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ veikla. Šį projektą įgyvendina Trakų krašto, Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės.

Vyko mokymai "Bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimas"

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina projektą ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ (paramos sutarties  Nr. 42VS-KA-15-1-06693) ir organizvo dviejų dienų mokymus. Į mokymus buvo pakviesti dalyvauti potencialūs vietos projektų pareiškėjai. Mokymų tema  "Bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimas". Mokymus vedė lektorius Žilvinas Gelgota.

 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“

Pradedamas įgyvendinti teritorinis projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001. Spalio 23 d., projekto dalyviai  renkasi Janaslavo k. 10, Lazdijų r. Lazdijų turizmo informaciniame centre, kur vyks darbinė konferencija ,,Dzūkijos piliakalnių kelias“ – naujų erdvių kūrimas“.