STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Sekminės Barčiuose

Š. m. gegužės 21 d. šeštadienį Barčių kaime šventėme Sekmines.  Šios šventės organizatoriai - Barčių kaimo bendruomenė ir Barčių laisvalaikio salė.  Šventė  vyko laikantis tradicijų-  sužaliavusiais berželiais apkaišytas kiemas, beržų vainiku buvo papuošta  stilizuota karvė, skambėjo dainos, sukosi poros,  stalai lūžo nuo  vaišių ir tradicinės kiaušinienės.

KVIEČIAME Į VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO MOKYMUS

Gegužės 29 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina projektą ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ (paramos sutarties  Nr. 42VS-KA-15-1-06693) ir organizuoja mokymus, į kuriuos kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus.

Mokymų tema: “Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas“.

Mokymų laikas: 8.00 – 17.00 val.

Mokymų vieta: Lazdijų švietimo centras, Seinų g. 1, Lazdijai.

Kvietimas į informacinį renginį

2018 m. gegužės 24 d. 13.30 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems  vietos projektų pareiškėjams.

Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą 7-ą kvietimą teikti vietos projektus pagal šias priemones:

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 7

     Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones.

 Skelbimas kvietimo Nr. 7

Dzūkijos VVG darbuotojai vyks į Žemės ūkio ministerijos organizuojamą seminarą

2018 m. gegužės 10 d. Dzūkijos VVG darbuotojai dalyvaus, Žemės ūkio ministerijos organizuojamame, seminare. Seminaro tema: "Pokyčiai įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos projektų atrankos kriterijų analizė".

Seminaras vyks: Renginių centre "Selemos Kiemas" (Kazio Griniaus g. 25, Selemos k. Kazlų Rūdos sen. sav.

 

Konkurencingo verslo kūrimo pagrindų mokymai

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina projektą ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ (paramos sutarties  Nr. 42VS-KA-15-1-06693) ir organizuoja mokymus, į kuriuos kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus.