STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Kviečiame į informacinius renginius

Besidominčius paramos vietos projektams finansuoti galimybėmis pagal ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016-2023 metams" kviečiame į informacinius renginius.

Renginių metu aptarsime kvietimo  Nr. 13 teikti vietos projektų paraiškas, kuris galioja iki  š. m. lapkričio 20 d., vietos projektų  finansavimo sąlygas pagal  šias priemones: 

1. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo  2020 mspalio mėn. 7 d. 9.00 val. iki  2020 m. lapkričio mėn. 20 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Birštone vykusi konferencija „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“ subūrė pranešėjus iš visos Lietuvos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

Svarbus LEADER vaidmuo kaimo plėtros procese

Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Š. m. rugsėjo 29 d. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Valdybos posėdžio data:  2020 m. rugsėjo 29 d. 15.00 val.

Vieta: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, 410 kabinetas (4 aukštas), Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo patvirtinimo.

2.  Dėl Kvietimo  teikti vietos projektus Nr. 12 lėšų sumos padidinimo.

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE „ATVIRAS VALDYMAS PRAĖJUS DEŠIMTMEČIUI: AR PASIRENGĘ ATVIROS VALSTYBĖS VIZIJAI?“

Vyriausybės kanceliarija, baigdama įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“, 2020 m. rugsėjo 24 d. nuotoliniu būdu

organizuoja konferenciją „Atviras valdymas praėjus dešimtmečiui: ar pasirengę atviros valstybės vizijai?“.