STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

Pradedamas įgyvendinti projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“

Pradedamas įgyvendinti teritorinis projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, Nr. 44TT-KV-18-1-03519-PR001. Spalio 23 d., projekto dalyviai  renkasi Janaslavo k. 10, Lazdijų r. Lazdijų turizmo informaciniame centre, kur vyks darbinė konferencija ,,Dzūkijos piliakalnių kelias“ – naujų erdvių kūrimas“.

KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?

Spalio 16 d. (antradienį) kviečiame į nemokamą seminarą.

Seminaro tema: KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?

Laikas: nuo 14.00 val. Iki 18.00 val.;

Vieta: Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre);

Organizatoriai: NVO Avilys;

Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila;

 

SKIRTA PARAMA PROJEKTUI „DZŪKIJOS PILIAKALNIŲ KELIAS“

Š. m. rugsėjo 3 d. vykusiame Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos  kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, IV komiteto posėdyje buvo svarstoma Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kurio koordinatorius Trakų krašto vietos veiklos grupė (partneriai Prienų rajono savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos veiklos grupės). Pritarta šio projekto paramos skyrimui.

Dėl Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narių organizuojamų renginių ir muzikos kūrinių naudojimo juose

LATGA periodiškai gauna informaciją apie Jūsų sąjungos narių organizuojamus renginius ir muzikos kūrinių naudojimą juose. Džiaugiamės, kai Jūsų nariai įstatymuose nustatyta tvarka kreipiasi dėl licencijų, suteikiančių teisę naudoti kūrinius reginiuose, gavimo ir sąžiningai vykdo prisiimtus įsipareigojimus. Pasitaiko atvejų, kai informaciją apie renginį gauname jau po to, kai jis įvyksta. Tokie atvejai nėra malonūs nei mums, nei Jūsų nariams, nes paaiškėja, kad kūriniai viename ar kitame renginyje jo metu buvo naudojami neteisėtai.

Kvietimas į mokymus “BENDRUOMENINIO IR SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS“

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) įgyvendina projektą ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ (paramos sutarties  Nr. 42VS-KA-15-1-06693) ir organizuoja dviejų dienų mokymus, į kuriuos kviečia dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus.

1 diena

ORGANIZUOJAMAS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS

Š. m. rugsėjo 28 d.   14.00 val. vyks  Vietos projektų atrankos komiteto posėdis.

Posėdis vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g.1, II aukštas, Didžioji posėdžių salė, Lazdijai.