PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Barčių kaimo bendruomenė

Gegutė_Barčių kolektyvas

BARČIAI VILLAGE COMMUNITY

Address: Barčiai Village, Veisiejai Eldership
Chairperson of the Community: Ramunė Janavičiūtė
Mob. tel.: +370 676 69745, +370 699 82911
E-mail.: daisyjorama@gmail.com
Year of establishment: 29 July 2009
Territory: Barčiai, Barteliai, Ilgininkai, Ančia and other villages located in
Veisiejai Eldership.
Activities implemented by the Community: Activities implemented in
Lazdijai District include services, catering, rent etc. Project “Renovation of the
Premises Used by the Community” has been implemented. A computer and
projector were purchased within implementation of Project “Nurturance of
the Ancient Crafts in Veisiejai and Seirijai Library Villages and Demonstration
of Crafts in Lazdijai District Communities”. Traditional costumes were purchased
within implementation of the Project funded by Ministry of Agriculture.
The Community has implemented Project “Get to Know Singing Dzūkija”,
participated in community Service Route “Entertainment in Veisiejai Region”.
The Community held traditional events such as: Pentecost, Shrove Tuesday,
Vilage Festival “Kelias namo” [road home] organized every five years.
Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of
the Community: Barčiai leisure hall folklore ensemble unites women and
girls performing silver Dzūkian songs: several generations in one group; almost
all regions in Lithuania have been visited bringing them their concert
programs. Furthermore, the Community presents its culinary heritage; participates
in events organized by neighbouring communities and Dzūkija LAG;
celebrates Midsummer Day, Statehood Day commemorations, St. Ann’s Day,
jamborees and many other festivals in Lazdijai Region.
Information about the major tourist attractions located near the rural communities,
catering and accommodation facilities: International art plein-airs
are held at Vytautas Žukauskas’ Homestead located in Šilainė Village. Traditional
Dzūkian buns are baked in Varnėnai Village. Sights: Veisiejai Manor; Regional
Museum established in this area, Sculpture Park, the highest fountain in
Lithuania with sound and light effects installed on the bank of the River Ančia;
the famous Dzūkian Cathedral in Veisiejai, i.e. Church of St. George; Veisiejai
Regional Park; Emilija Pliaterytė Museum in Kapčiamiestis.


GMINA WSI BARČIAI

Adres – Barčių k., Veisiejų sen.
Przewodnicząca gminy – Ramunė Janavičiūtė
Tel. kom. +370 676 69745, +370 699 82911
E-mail. daisyjorama@gmail.com
Data założenia – 29 lipca 2009 r.
Terytorium – wsie Barčiai, Barteliai, Ilgininkai, Ančia i in. w starostwie
Wiejsieje (Veisiejai).
Działalność gminy – Działalność prowadzona w rejonie łoździejskim:
usługi, żywienie, wynajem i in. Został zrealizowany projekt „Remont
lokali używanych przez gminę“. W ramach projektu „Wspieranie rzemiosł
dawnych w dziedzińcach bibliotek w Wiejsiejach i Seirijai oraz
pokazy rzemiosł w gminach rejonu łoździejskiego“ zostały zakupione
komputer i projektor. W ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo
Rolne nabyto również stroje ludowe. Gmina zrealizowała
projekt pt. „Poznaj śpiewającą Dzukię“, brała udział w szlaku usług dla
społeczności „Atrakcje regionu wiejsiejskiego“. Odbywały się tradycyjne
imprezy: Zielone Świątki, Zapusty, organizowany co pięć lat wiejski
festiwal „Droga Do Domu“.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – kobiety i
dziewczyny wykonujące dźwięczne utwory dzukijskie, zrzeszone w
zespół folklorystyczny w sali rekreacyjnej wsi Barčiai to kilka pokoleń
w jednym zespole; zespół z programami koncertowymi odwiedził prawie
wszystkie regiony Litwy; zarazem przedstawiane jest dziedzictwo
kulturowe; uczęszcza się w imprezach organizowanych przez sąsiadujące
gminy i LGD Dzukia; świętuje się Noc Kupały (Noc Świętojańską),
Dzień Państwa, Dzień Świętej Anny, zloty i wiele innych festiwali regionu
łoździejskiego.
Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe
znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich – w zagrodzie Vytautasa Žukauskasa
we wsi Šilainė odbywają się międzynarodowe plenery artystyczne.
We wsi Varnėnai są wypiekane tradycyjne dzukijskie bułki. Miejsca
do zwiedzania: Dwór w Wiejsiejach; w mieście zostało założone Muzeum
Regionalne, Park Rzeźby, nad brzegiem rzeki Ančia uruchomiono
najwyższą na Litwie fontannę z efektami dźwiękowymi i świetlnymi;
Katedra Dzukijska sławiąca Wiejsieje – Kościół św. Jerzego; Wiejsiejski
Park Regionalny; Muzeum Emilii Plater w Kopciowe (lit. Kapčiamiestis).

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov