PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

N. Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas

Naujoji Kirsna

Naujoji Kirsna_Kalniškės mūšio vieta

Naujoji Kirsna_teatras

COMMITTEE OF NAUJOJI KIRSNA VILLAGE COMMUNITY

Address: Naujoji Kirsna Village, Šeštokai Eldership
Chairperson of the Community: Irena Babarskienė
Mob. tel.: +370 615 79338
E-mail.: nkirsnoskaimobendruomene@gmail.com
Year of establishment: 2002
Territory: Naujoji Kirsna Village, Pakirsniai Village, Didžioji Kirsna Village, Būda Village, Gembašalis Village,
Šilėnai Village, Barava Village.
Activities implemented by the Community: The Committee of Naujoji Kirsna Village is a public organization
the main goal of which is to encourage social and civic activity of the members of the Community, to
help them integrate into the economic life of the country. In order to achieve this goal the Committee organizes
meetings, solves problems encountered in the area of activities, maintains relations with other organizations,
cooperates with the Eldership, cultural and educational institutions within organization of the
Community’s cultural events, submits proposals to authorities regarding development opportunities of
the Eldership. The Committee organizes various events: meetings with famous people, traditional festivals
of the Community, it engages in diverse preventive and educational activities. Based on the implemented
LAG’s project, first of all the windows in the Community Building were replaced, furniture was purchased.
The members of the Community visited the communities of Kudirkos Naumiestis, Panoviai within the
course of implementation of LAG’s Project “Gaining of the Good Experience by Naujoji Kirsna Community”.
A business trip to the communities of the Czech Republic was organized. Cooperation Agreements with the
communities of MAS Brana do Českeho raja and MAS Prostejo-wenkov villages were signed. Naujoji Kirsna
culinary heritage cooperation model was prepared based on this Project. Projects were being submitted
to Lazdijai District Municipality every year. The acquired funds were used for acquisition of inventory for
the Community House and visiting Anykščiai Region, Rumšiškės Ethnographic Museum, Klaipėda Sea Museum,
Palanga, Nida, “Hill of Crosses” in Šiauliai District, excursion to Vilnius churches as well as churches
and monasteries in Poland. In addition to this, the funds provided by the municipality are used for annual
organization of various traditional festivals for the community such as Rudenėlio šventė [autumn festival],
“Į Tėviškę parvesk, takeli” [bring me to my homeland, father] (meeting with the people who used to live
in the territory of the Community), commemoration of public holidays are organized as well. One of the
biggest projects under implementation is “Light to the Village”: premises were renovated, the roof of the
building was erected, and modern furniture was acquired within the course of implementation thereof.
Furthermore, the Committee participated in the Project announced by the Ministry of Agriculture: a laptop,
printer, projector, and sound equipment were purchased. A chapel was furnished on request of the
senior members of the Community: here holy mass is celebrated once a month.                                                                                                                                               Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of the Community: Various traditional
festivals are organized by the Community each year: Rudenėlio šventė [autumn festival], meetings
with famous people, Shrove Tuesday, St. Ann’s Day, Midsummer Festival, Į Tėviškę parvesk, takeli” [bring
me to my homeland, father] (meeting with the people who used to live in the territory of the Community).
Commemorations of public holidays are organized as well. Art groups: ethnographic female ensemble,
expressive reading group, amateur theatre: – comic intermedia, girls quartet.
Information about the major tourist attractions located near the rural communities, catering and accommodation
facilities: Kalniškė Battle Site, Guerrilla Warriors Battle Site in Naujoji Kirsna Village.


 

KOMITET GMINNY WSI NAUJOJI KIRSNA

Adres – Naujosios Kirsnos k., Šeštokų sen.
Przewodnicząca gminy – Irena Babarskienė
Tel. kom. +370 615 79338
E-mail. nkirsnoskaimobendruomene@gmail.com
Data założenia – 2002 r.
Terytorium – wsie Naujoji Kirsna, Pakirsniai, Didžioji Kirsna, Būda, Gembašalis, Šilėnai, Barava.
Działalność gminy – Komitet gminny wsi Naujoji Kirsna jest organizacją publiczną, której głównym celem
jest zachęcanie członków wspólnoty do aktywności społecznej, udzielanie pomocy dla nich w integrowaniu
się w życie gospodarcze kraju. W tym celu są organizowane zebrania, rozwiązywane problemy powstające
na terytorium działalności, utrzymywane kontakty z innymi organizacjami, prowadzona współpraca
ze starostwem, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi w ramach organizacji wydarzeń kulturowych. Komitet
przedstawia władzom sugestie dotyczące perspektyw rozwoju starostwa i organizuje różne imprezy:
spotkania ze znanymi osobami, tradycyjne święta wspólnoty, angażuje się w szereg działań prewencyjnych
i edukacyjnych. W ramach projektu wdrożonego przez LGD, w pierwszej kolejności w budynku gminnym
wymieniono okna i zakupiono nowe meble. Podczas realizacji projektu „Zdobycie najlepszych praktyk w
gminie Naujoji Kirsna“, członkowie wspólnoty odwiedzili gminę Władysławów (lit. Kudirkos Naumiesčio
bendruomenė) oraz gminę Panoviai. Odbyła się podróż służbowa do społeczności czeskich. Zostały podpisane
umowy o współpracy z gminami wiejskimi MAS Brana do Českeho raja i MAS Prostejov venkov. W
ramach projektu został opracowany model kooperacji dziedzictwa kulinarnego Naujoji Kirsna. Co roku były
wnoszone projekty do samorządu rejonu łoździejskiego. Za udzielone środki zakupiono inwentarz dla lokalu
gminnego oraz zorganizowano wycieczki do rejonu oniksztyńskiego (Anykščiai), Muzeum Etnograficznego
w Rumšiškės, Muzeum Morskiego w Kłajpedzie, Połągi, Nidy, na Górę Krzyży w pobliżu Szawel (Šiauliai),
wycieczkę po wileńskich kościołach oraz kościołach i klasztorach w Polsce. Ze środków samorządowych
każdego roku są organizowane tradycyjne święta: Święto Jesieni „Rudenėlis“, spotkanie z byłymi mieszkańcami
gminy „Į Tėviškę parvesk, takeli“ („Niech droga prowadzi do progów ojczystych“), obchodzone
są święta państwowe. Jednym z największych projektów jest projekt „Światło dla wsi“, w ramach którego
zostały wyremontowane pomieszczenia, pokryty dach budynku i zakupione nowoczesne meble. Ponadto,
gmina brała udział w projekcie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa: nabyto przenośny komputer,
drukarkę, projektor i sprzęt nagłośnieniowy. Na życzenie starszych mieszkańców została zbudowana kapliczka,
w której raz w miesiącu ofiarowana jest Msza św.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – Każdego roku gmina organizuje tradycyjne święta:
Święto Jesieni „Rudenėlis“, spotkania ze znanymi osobami, Zapusty, Dzień św. Anny, Noc Świętojańską,
spotkanie z byłymi mieszkańcami gminy „Į Tėviškę parvesk, takeli“ („Niech droga prowadzi do progów
ojczystych“) oraz święta państwowe.                                                                                                                                                                                                                                     Kolektywy artystyczne: kobiecy zespół etnograficzny, kółko czytania artystycznego, teatr amatorski – intermedia
humorystyczne, dziewczęcy kwartet.
Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich
– miejsce bitwy w Kalniškė, miejsce bitwy partyzanckiej we wsi Naujoji Kirsna.

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov