PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Rudaminos bendruomenė

Rudamina_bažnyčia
Rudamina_piliakalnis

 

ASSOCIATION “RUDAMINA COMMUNITY”

Address: Rudamina Village, Lazdijai Eldership
Chairperson of the Community: Rūta Cimakauskienė
Mob. tel.: +370 615 34204
E-mail.: rudaminosbendruomene@gmail.com
Year of establishment: 2005
Territory: Rudamina Township.
Activities implemented by the Community: Association “Rudamina Community” aims to encourage civic
engagement of the Community members and to enhance their organizational skills. Celebration of the
Assumption has been taking place for the seventh year already, the Community’s civic initiative makes
a great contribution in organization of commemoration of Statehood (Coronation of the Lithuanian King
Mindaugas) Day on Mound Rudamina. In addition to this, the Community joins the linkup organized by
Public Organization “Jotvingių kiemas” [Yotvingian yard] on the Baltic Unity Day by starting a bonfire on
Mound Rudamina.
Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of the Community: Viliūtė
Garbenčienė, who is engaged in fostering a herb plantation, as well as Aldona Surdokienė, representative
of band weaving craft, take an active part in the Community’s activities, Rimas Češkevičius, master in
woodwork, never refuses help to people in need..
Information about the major tourist attractions located near the rural communities, catering and accommodation
facilities: Mound Rudamina, Rudamina Manor, dating back to the 16th century, St. Trinity Church
built in the 16th century, Rudamina Regional Museum under the management of Rudamina Community.


STOWARZYSZENIE „GMINA RUDOMINO“

Adres – Rudaminos k., Lazdijų sen.
Przewodnicząca gminy – Rūta Cimakauskienė
Tel. kom. +370 615 34204
E-mail. rudaminosbendruomene@gmail.com
Data założenia – 2005 r.
Terytorium – miasteczko Rudomino (lit. Rudaminos mstl.).
Działalność gminy – Celem stowarzyszenia „Gmina Rudomino“ jest wspieranie aktywnej postawy obywatelskiej
członków wspólnoty oraz wzmacnianie ich potencjału organizacyjnego. Już po raz siódmy obchodzone
są Zielone Świątki, obywatelska inicjatywa przyczynia się do organizacji Dnia Państwa (koronacji
Króla Mendoga) na górze zamkowej w Rudominie. W Dniu Jedności Bałtów wspólnota dołącza się do apelu
organizowanego przez organizację publiczną „Jotvingių kiemas“ („Dziedziniec Jaćwingów“), podczas którego
na górze zamkowej rozpalane jest ognisko.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – W działalności wspólnoty aktywnie bierze udział
Viliūtė Garbenčienė dbająca o gospodarstwo ziołowe, Aldona Surdokienė zajmująca się splataniem wstążek,
zawsze gotowy do pomocy mistrz wyrobów drewnianych Rimas Češkevičius.
Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich
– Góra zamkowa w Rudominie, dwór z 16-ego wieku, Kościół św. Trójcy z 16-ego wieku, Muzeum
Regionalne w Rudominie doglądane przez gminę.

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov