PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Šeštokų seniūnijos bendruomenės komitetas

Šeštokai_kavinė Eldija

COMMITTEE OF ŠEŠTOKAI ELDERSHIP COMMUNITY

Address: Dzūkų Str. 19, Šeštokai Township, Šeštokai Eldership
Chairperson of the Community: Ona Aldona Surdokienė
Tel.: (+370 318) 47118, Mob. tel.: +370 640 56014
E-mail.: aldona.surdokiene@gmail.com
Year of establishment: 25 June 2001
Territory: Territory of Šeštokai Eldership
Activities implemented by the Community: The Community takes an active part in implementation of
projects. Currently implementation of Project “Renovation of Šeštokai Eldership Community Parish House”
is in progress.
In 2007–2008 the Community implemented Project “Let’s Meet – Dzūkučiai in Pranas Dzūkas’ Homestead
– Autumn Equinox”.
In 2012–2013 Project “My Homeland, You Are Calling to Come back Again” was implemented.
The Community takes part in community-based Service Route “Along the Yotvingian Way to the Present”
organized by Dzūkija LAG. Šeštokai Township coat of arms and the flag were designed thanks to the efforts
put by the Community; Project “For Reduction of Poverty and Despair” funded by HPJ and the Baltic Charity
Foundation was conducted, reclamation project was implemented, camps for the young people and
children, amateur theatre festivals, autumn festivals were organized in the Eldership, many other events
were organized as well. Sports clothing for training sessions of Šeštokai Basketball team was purchased.
Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of the Community: 9 communities
have been established in Šeštokai Eldership and they organize a festival in May each year. Last year it
was organized by the Committee of Šeštokai Eldership Community. 410th anniversary to commemorate
the mentioning of the name of Šeštokai in the Lithuanian metrics and the 420th annual anniversary festival
were organized. The members of the Committee include Irena Pyplienė, who is engaged in production
food products certified as culinary heritage, wood carvers Gintas Janulevičius, Nerijus Jurkonis, Saulius
Plonis, national band weavers Marija Leseckienė, Aldona Surdokienė, Marijona Pečiukonienė, as well as
women engaged in making various handicrafts. The Cultural Centre and the Community are famous for
Village Band “Griežlė”, Female Ensemble “Kaimynės”, an amateur theatre “Sodžius” operating near Ethnographic
Pranas Dzūkas’ Homestead; annual traditional village amateur theatre festivals “Susipažinkime”
[let’s get to know] are organized.
Information about the major tourist attractions located near the rural communities, catering and accommodation
facilities: Ethnographic Pranas Dzūkas’ Homestead. Kalniškė Forest guerrilla warriors battle
site. Homeland-Museum of Antanas Milukas, the US priest, public figure, press worker, publicist, critic,
book smuggler. R. Pyplis’ Sole Proprietorship “Slenkstis” owns a motel where visitors are welcome to stay
in a cosy environment, stay over night, use a bathhouse, and get a delicious treat at Café “Eldija”.


KOMITET GMINNY STAROSTWA SZESZTOKI

Adres – Dzūkų g. 19, Šeštokų mstl., Šeštokų sen.
Przewodnicząca gminy – Ona Aldona Surdokienė
Tel. (+370 318) 47118, tel. kom. +370 640 56014
E-mail. aldona.surdokiene@gmail.com
Data założenia – 25 czerwca 2001 r.
Terytorium – starostwo Szesztoki.
Działalność gminy – Wspólnota aktywnie bierze udział w realizacji różnego typu projektów. Obecnie jest
wdrażany projekt „Remont domu parafialnego w gminie starostwa Szesztoki“.
W latach 2007–2008 gmina wprowadziła w życie projekt „Zapoznajmy się – Dzūkučiai w zagrodzie Pranasa
Dzūkasa – równonoc jesienna“.
W latach 2012–2013 wdrożono projekt „Moja ojczyzno, znów wołasz o powrót“.
Gmina bierze udział w szlaku usług wspólnot utworzonym przez LGD Dzukia „Szlakiem jaćwieskim do
teraźniejszości“.
Połączenie wysiłków wspólnot pozwoliło na stworzenie herbu i flagi miasteczka Szesztoki; wspólnota
wdrażała projekt finansowany przez HPJ i Bałtycki Fundusz Charytatywny „Dla zmniejszenia ubóstwa i rozpaczy“,
zrealizowała projekt melioracji, organizowała obozy dla dzieci i młodzieży, festiwale teatrów amatorskich,
Święta Jesieni w starostwie oraz wiele innych imprez. Zakupiono odzież sportową dla drużyny
koszykarskiej Szesztoki.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – W starostwie Szesztoki zostało utworzonych 9
gmin, które każdego roku w maju organizują festyn. W ubiegłym roku organizował go komitet gminny starostwa
Szesztoki. Zorganizowano święta jubileuszowe z okazji pierwszego wspomnienia nazwy Szesztoki:
410-lecie i 420-lecie. Wśród członków komitetu – Irena Pyplienė, produkująca certyfikowane artykuły spożywcze
dziedzictwa kulinarnego, rzeźbiarze w drewnie Gintas Janulevičius, Nerijus Jurkonis, Saulius Plonis,
tkaczki wstążek ludowych Marija Leseckienė, Aldona Surdokienė, Marijona Pečiukonienė, również kobiety
wytwarzające różne rękodzieła. Dom kultury i gmina słyną z wiejskiej kapeli „Griežlė“ („Derkacz“), kobiecego
zespołu „Kaimynės“ („Sąsiadki“), przy zagrodzie etnograficznej Pranasa Dzūkasa działa amatorski teatr
„Sodžius“, każdego roku są organizowane tradycyjne święta wiejskiego teatru amatorskiego „Susipažinkime“
(„Zapoznajmy się“).
Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich
– Zagroda etnograficzna Pranasa Dzūkasa. Miejsce bitwy partyzantów w lesie w Kalniškė. Muzeum-
-dom rodzinny księdza z USA, działacza społecznego, pracownika prasowego, publicysty, krytyka i kolportera
Antanasa Milukasa. W motelu należącym do firmy indywidualnej R. Pyplysa „Slenkstis“ można komfortowo
rozlokować się, przenocować, wyparzyć się w łaźni, skosztować pysznych potraw w kawiarni „Eldija“.

 

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov