PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas

Veisiejai_bažnyčia1

Veisiejai_dvaras

Veisiejai_bažnyčia

 

COMMITTEE OF VEISIEJAI ELDERSHIP COMMUNITY

Chairperson of the Community: Zenonas Sabaliauskas
Mob. tel.: +370 685 45898
E-mail.: zenonas.sabaliauskas@inbox.lt
Year of establishment: 2001
Territory: Veisiejai Eldership
Activities implemented by the Community: Various social projects have been under implementation
since 2006. The Community participates in LEADER Programme: Projects “No Vilnius, No Moscow Matter
Us, Veisiejai Is Everything for Us”, “Activities of Social Services Centre”. Events for the Community of Veisiejai
as well as visitors are organized. The Community takes part in Programme “Community Service Route
‘Entertainment in Veisiejai Region’” – “Come, Get to Know, Fall in Love”.
People living in villages in Veisiejai Eldership as well as Veisiejai Town feel the existence of the Community
every day, because they are actively engaged in social activities. Several years ago Veisiejai Eldership Community
used the project funds to establish Social Services Centre in the renovated Veisiejai Parish House. The
Social Services Centre is really necessary for the people of Veisiejai: here they are welcome to use laundry and
bathhouse services, Children’s Day-Care Centre, moreover, Association of the Disabled People of the Eldership
“Kuparėlis” has its studio here and the Community offers its help to it in good faith: the Community buys work
materials for the disabled people, because they enjoy engaging in various handicrafts, organizes excursions
for them. A club uniting the senior people “Ančios bangos” operating in the Eldership uses the Community
premises as their gathering place for rehearsals as well. According to Zenonas Sabaliauskas, the Chairperson
of the Committee of the Community, the main mission of the Community is bringing the people together for
common activities, realization of their needs. The Community implements several projects within a year: The
projects mainly involve organization of sports competitions, cultural events, various excursions. Veisiejai is famous
for international artist plein-airs “Veisiejų pavasaris” [Veisiejai spring], which have been organized since
2001, festivals to mark the end of autumn work organization of which involves all authorities operating in the
territory of the Community such as Veisiejai Forest Stewardship, Veisiejai Gymnasium, Veisiejai Technology
and Business School, Veisiejai Cultural Centre, Administration of Veisiejai Regional Park. Summer Closing Festival
“Vasara prie Ančios” [Summer near the Ančia], Celebration of St. George’s Day, Midsummer Festival and
other festivals have become traditional ones. No matter who is the initiator of one or another event, everyone
contributes to it by doing what ever he or she can either by participation in it, or with his or her own ideas and
efforts. Therefore, there is no seasonality, or lack of ideas in the in the Community’s activities.
Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of the Community: The Community
has exceptional conditions for welcoming excursions, for showing the unique nature in Dzūkija, and
for organization of various festivals.
Information about the major tourist attractions located near the rural communities, catering and accommodation
facilities: Veisiejai St. George’s Church, exposition of sculptures of St. George, sculpture
parks, Vainežeris Park, Veisiejai Manor, Veisiejai Regional Museum. Motel and Café “Ančia” in Veisiejai.


 

KOMITET GMINNY STAROSTWA WIEJSIEJE

Adres – Santarvės g. 3, Veisiejai
Przewodniczący gminy – Zenonas Sabaliauskas
Tel. kom. +370 685 45898
E-mail. zenonas.sabaliauskas@inbox.lt
Data założenia – 2001 r.
Terytorium – starostwo Wiejsieje.
Działalność gminy – Od 2006 r. są wdrażane liczne projekty socjalne. Wspólnota bierze udział w programie
LEADER: projekty „Co nam Wilno, co nam Moskwa, Wiejsieje – nam wszystko“, „Działania centrum
usług społecznych“. Dla wspólnoty regionu wiejsiejskiego i gości są organizowane imprezy. Gmina bierze
udział w programie „Szlak usług wspólnot „Atrakcje regionu wiejsiejskiego“ – Przyjedź, Poznaj, Pokochaj“.
Mieszkańcy wsi starostwa wiejsiejskiego oraz miasta Wiejsieje odczuwają istnienie wspólnoty codziennie,
ponieważ aktywnie prowadzą działalność społeczną. Wspólnota starostwa Wiejsieje, w domu parafialnym
Wiejsiej, zrekonstruowanym ze środków projektu, założyła Centrum usług społecznych, które
mieszkańcom jest bardzo potrzebne – tu są dostępne usługi prania i kąpieli, działa Ośrodek opieki dziennej
dla dzieci, swoje studium prowadzi stowarzyszenie osób niepełnosprawnych starostwa „Kuparėlis“, której
społeczność chętnie pomaga – kupuje materiały dla prac, bowiem członkowie stowarzyszenia uwielbiają
wyrabiać różne rękodzieła, organizują wycieczki. W lokalu gminy na próby zbiera się również klub osób
starszych „Ančios bangos“ („Fale Ančia“) działający w starostwie. Zdaniem przewodniczącego komitetu
gminnego Zenonasa Sabaliauskasa, głównym zadaniem społeczności jest zrzeszenie lokalnej ludności w
celu wspólnych działań, realizacja ich potrzeb. W ciągu roku wspólnota realizuje kilka projektów, dzięki
którym są organizowane zawody sportowe, imprezy kulturowe, różne wycieczki. Wiejsieje słyną z międzynarodowych
plenerów artystycznych „Veisiejų pavasaris“ („Wiosna w Wiejsiejach“), organizowanych
od 2001 roku, Dożynek, dla organizacji których są wykorzystywane siły wszystkich instytucji działających
na terenie gminy – Nadleśnictwa Wiejsiejskiego, Gimnazjum w Wiejsiejach, Szkoły Wyższej Technologii i
Biznesu w Wiejsiejach, Domu Kultury w Wiejsiejach, administracji Wiejsiejskiego Parku Regionalnego. Tradycyjnie
są obchodzone święta pożegnania lata „Vasara prie Ančios“ („Lato przy Ančia“), Dzień św. Jerzego,
Dzień św. Jana i in. Nieważne, kto jest inicjatorem imprezy – udział zawsze biorą oraz swoimi pomysłami i
pracą przyczyniają się wszyscy, kto może. Dlatego też działania społeczne nie zależą ani od sezonu, ani od
braku pomysłów.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – Wspólnota ma wyjątkowe warunki do przyjmowania
wycieczek, demonstrowania unikalnej przyrody Dzukii, organizowania różnego typu świąt.
Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich
– Kościół św. Jerzego w Wiejsiejach, ekspozycja rzeźb św. Jerzego, parki rzeźb, park Vainežeris, dwór
w Wiejsiejach, Muzeum Regionalne w Wiejsiejach. Motel i kawiarnia „Ančia“ w Wiejsiejach.

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov