Apie strategiją

2010 metais Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) parengė Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2010-2015 metams. 
2010 m. spalio 1 d. Dzūkijos VVG ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį dėl Strategijos įgyvendinimo. Strategijos įgyvendinimui skirta 9,2 mln. Lt, iš jų 8 mln. Lt skirta Lazdijų rajono kaimo bendruomenių, mokyklų, kitų organizacijų bei verslo projektams finansuoti.
Strategija ir visi vietos projektai bus įgyvendinta iki 2015 m. rugpjūčio 31 d.
Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010-2015 metams

Strategijos 1 keitimas:
2011-03-09 Dzūkijos VVG sprendimas dėl strategijos 1 keitimo
2011-04-04 NMA pritarimas strategijos 1 keitimui

Strategijos 2 keitimas:
2013-02-25 Dzūkijos VVG sprendimas dėl strategijos 2 keitimo
Strategijos 3.1 ir 3.2. skyrių nauja redakcija
Strategijos 4.1 ir 4.2. skyrių nauja redakcija
2013-03-14 NMA pritarimas strategijos 2 keitimui

Strategijos 3 keitimas:
2014-04-15 Dzūkijos VVG sprendimas dėl strategijos keitimo
2014-04-25 NMA pritarimas strategijos 3 keitimui

 

Strategija įgyvendinama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“