Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

1

 Š. m. lapkričio 25 d. 14.00 val.  organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos posėdis. 

Posėdis vyks  nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“  pakeitimo.

2. Informaciniai  klausimai.