Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

Š. m. gegužės 7 d. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks 2021 m.  gegužės 7 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 14  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001)  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritis ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr.  LEADER-19.2-6.4. bei „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. ir priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7,  veiklos sritis  ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2 atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.

Nutariamoji dalis