Metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms „KAIP ORGANIZUOTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU“

Metodinių rekomendacijų tikslas – padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių. Rekomendacijose pateikiami patarimai, kaip saugiai organizuoti kokybišką savanorišką veiklą tiesiogiai ir nuotoliniu būdu atsižvelgiant į konkrečių tikslinių grupių poreikius, galimybes, teikiamų paslaugų pobūdį bei darbo su jomis specifiką. Atkreiptinas dėmesys, kad rekomendacijos gali būti įgyvendintos tik glaudžiai bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis, todėl dokumente pateikiami siūlymai ir šioms institucijoms. Metodinės rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms parengtos remiantis viešai skelbiama informacija ir dokumentais, fokusuotos grupės diskusijos su savanorišką veiklą koordinuojančių ir organizuojančių nevyriausybinių organizacijų atstovais rezultatais bei organizacijų papildomai pateikta informacija, konsultacijomis su savanoriškos veiklos ekspertais bei užsienio šalių (Estijos, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir kitų šalių) organizacijų gerąja patirtimi. Fokusuotos grupės diskusijoje, vykusioje 2020 m. rugpjūčio 27 d., dalyvavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Kino pavasario, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, Maisto banko, Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos, Lietuvos skautijos, Nacionalinio skurdo mažinimo tinklo, Lietuvos Carito ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros atstovai.

KAIP ORGANIZUOTI SAVANORIŠKĄ VEIKLĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU.