Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

2020 m.  gruodžio 17 d. 11.00 val.  kviečiame dalyvauti (Dzūkijos VVG) valdybos nuotoliniame posėdyje, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

 Posėdžio darbotvarkė:

1.Dėl „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ įgyvendinimo eigos.

2. Dėl LEADER  priemonės Lietuvos kaimo plėtros 2021–2027 metų programos laikotarpyje.                                                                                               

3. Einamieji klausimai.

Protokolas