SKIRTA PARAMA DAR DVIEMS VERSLO VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė dvi verslo vietos projekto vykdymo sutartis su:

1. Gintu Cimakausku, vietos projektas „Augalininkystės produkcijos perdirbimas“, pagal priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“, veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai“ NR. LEADER-19.2-4.2,  finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 26 348,00 Eur parama.

Planuojama įsigyti gamybinė įranga (javų džiovinimo ir saugojimo linija).

Įgyvendinus projektą bus sukurta 1 nauja darbo vieta.

2. „Dzūkijos skaičiavimo centras“ Inovatyvaus IT verslo įsikūrimas Dzūkijos VVG teritorijoje“ pagal VPS priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta 47 315 Eur. paramos suma.

Įgyvendinus šį projektą siekiama įkurti ekonomiškai gyvybingą kompiuterinio skaičiavimo paslaugą.

Įgyvendinus projektą bus sukurta 1,5 naujos darbo vietos.  

Linkime projekto vykdytojams sėkmingai įgyvendinti projektus ir pasiekti visus suplanuotus rezultatus!