SKIRTA PARAMA DAR VIENAM VERSLO VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

Š. m. rugsėjo mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) su UAB „Auroros paslaugos“ pasirašė dar vieną vietos projekto vykdymo sutartį.

Vietos projektas „Bendrovės veiklos plėtra ir modernizavimas“,  finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis. Vietos projektui įgyvendinti skirta 80 000,00 Eur parama.

Planuojama įsigyti specialios paskirties automobilį su gruntinio vandens žeminimo įranga.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos 3 naujos darbo vietos.

Linkime projekto vykdytojams sėkmingai įgyvendinti projektus ir pasiekti visus suplanuotus rezultatus!