Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

Š. m. vasario 10 d. 14.00 val. kviečiamas Vietos  plėtros strategijos vykdytojos projektų atrankos  komiteto posėdis.

Posėdis vyks 2021 m. vasario 10 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 13  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001)  priemonės ,,Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritį „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.2. atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.

Protokolas