KVIETIMAS Į VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

Kviečiame į Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   visuotinį narių susirinkimą, kuris vyks 2021 m. vasario 25 d. nuotoliniu būdu MS TEAMS platformoje (prisijungimo informacija pateikiama elektroniniame laiške). Registracijos pradžia 14.40 val., susirinkimas  prasidės 15.00 val.

Visuotinis narių susirinkimas organizuojamas nuotoliniu būdu, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą  Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“.

Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl visuotinio narių susirinkimo pirmininko, sekretoriaus  ir asmens, skaičiuojančio balsus, rinkimų.

2. Dėl visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės pristatymo ir tvirtinimo.

3. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) 2020 m. veiklos ataskaitos ir jos tvirtinimo.

4. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)   2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio  (Finansinės būklės ataskaita, Veiklos rezultatų ataskaita, 2020 m.  finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas) ir jo tvirtinimo.

5. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) revizoriaus  ataskaitos (2020 metų finansinės atskaitomybės ir veiklos ataskaitų patikrinimo ataskaita) ir jos tvirtinimo. 

6. Dėl Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos sudėties pakeitimo, naujo nario, atstovaujančio pilietinės visuomenės sektorių, rinkimų.

7. Dėl ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ keitimo.

8. Dėl  poreikio patvirtinimo teikti projekto  ,,Pabūkime kartu - 2021“  paraišką paramai gauti pagal 2021 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, veiklos sritis -  bendruomeniškumą kaime skatinančių ir tradicinių renginių organizavimas renginių organizavimas.

9. Einamieji  klausimai.