Kvietimas į Dzūkijos VVG valdybos posėdį

Š. m. balandžio 2 d. 15.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG valdybos posėdis.

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas:  Vilniaus g. 1, II aukštas, Didžioji  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. LEADER-19.2-4, veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai “  Nr.LEADER-19.2-4.2., tvirtinimo.
  2. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, tvirtinimo.
  3. Dėl Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo, taikomo vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 metams“ priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“, LEADER-19.2-6, veiklos sričiai  ,, Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, LEADER-19.2-6.4., tvirtinimo.
  4. Dėl Kvietimo teikti  vietos projektus Nr. 9 skelbimo tvirtinimo.
  5. Dėl Vietos plėtros strategijos administravimo vadovės Editos Gudišauskienės komandiruotės.
  6. Dėl ilgalaikio turto nurašymo.
  7.  Einamieji klausimai.

   Protokolas