Kvietimas teikti paraiškas sporto rėmimo programai

Kviečiame bendruomenes pasinaudoti Sporto rėmimo fondo programos kvietimu teikti paraiškas.

Kvietimas teikti paraiškas 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamiems projektams, skirtiems esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtrai, priežiūrai ir remontui, atrinkti

 Paraiškų pateikimo terminas

Iki 2021 m. kovo 1 d. 17:00 val.

Planuojama preliminari finansavimo suma

4 131 744,00  Eur

 Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

Remiamos veiklos

  1. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
Ne mažiau kaip 10 % kvietimo lėšų sumos pirmiausia bus skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinančių projektų paraiškoms. Iš dalies prie neįgaliųjų sporto plėtros prisidedančioms paraiškoms prioritetas (kėlimas į sąrašo viršų) nesuteikiamas.

  1. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas, vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

  1. Skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir (arba) jaunimas (iki 29 metų) nurodomi kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatomas sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei vykdyti nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po sporto projekto įgyvendinimo pabaigos.

  1. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatins tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Lietuvos ir tarptautinių investicijų departamento Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė Rima Liškutė, tel. 8 659 96976, el. p. r.liskute@cpva.lt ir projektų vadovė Kristina Dūdaitė tel. 8 699 29019, el.p.  k.dudaite@cpva.lt.

 Konsultacijos telefonu teikiamos iki kovo 1 d. 17 val. Klausimus raštu ar elektroniniu paštu galima teikti likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Raštu ar elektroniniu paštu gauti klausimai atsakomi per 3 darbo dienas.