DZŪKIJOS VVG KVIEČIA TEIKTI VERSLO PROJEKTUS

Dzūkijos VVG kviečia teikti verslo projektus pagal Dzūkijos VVG vietos plėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2010-2015 metams“ II prioriteto „Kaimo verslų skatinimas“ 2.1. priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“.

Maksimali parama verslo projektui - 15.000 Eur. Finansuojama iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. PVM yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Projektų finansavimui numatoma skirti ne mažiau kaip 30.475,13 Eur paramos lėšų.

 

Paraiškų rinkimo laikotarpis nuo 2015 m. sausio 19 d. iki vasario 9 d. 15:00 val.

 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.04

Taisyklės 2.1 priemonei (04 kvietimui)
Taisyklių 2.1 priemonei 1 priedas Paraiška
Taisyklių 2.1 priemonei 2 priedas Vykdymo sutartis
Taisyklių 2.1 priemonei 3 priedas MP forma
Taisyklių 2.1 priemonei 4 priedas Ataskaita
Taisyklių 2.1 priemonei 5 priedas Patikros ataskaita
Taisyklių 2.1 priemonei 6 priedas Užbaigto projekto patikra
 

Vidaus tvarkos aprašas (kvietimui Nr.04)