Korupcijos prevencija

Siųskite asmeninius arba anoniminius pranešimams apie galimos korupcijos, neskaidraus ir nesąžiningo VPS vykdytojos darbuotojų ir (ar) VPS vykdytojos valdymo organų narių veikimo ir (ar) neveikimo atvejus, viešųjų ir privačių interesų konfliktus.

Pranešimo forma