Kvietimas Nr. 2

II prioriteto 2.1. priemonė "Parama verslo kūrimui ir plėtrai"


TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI

Paraiškų rinkimo laikotarpis nuo 2012-01-16 iki 2012-03-29. 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02 (pratęstas)

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 02

Bendrosios taisyklės (teikiantiems projektų paraiškas pagal Kvietimą Nr.02)

Bendrųjų taisyklių 1 priedas Ataskaita (forma iki 2014-12-31)

Bendrųjų taisyklių 1 priedas Ataskaita (forma nuo 2015-01-01)

Bendrųjų taisyklių 2 priedas Patikros ataskaita

Specialiosios taisyklės

Specialiųjų taisyklių priedai:

1 priedas Paraiška
2 priedas Vykdymo sutartis
3 priedas Mokėjimo prašymas

Verslo plano metodika 

Vidaus tvarkos aprašas (kvietimui Nr.2)

Vidaus tvarkos aprašo 20, 21, 22 priedai (nuo 2015-01-14)  


PARAIŠKŲ VERTINIMO INFORMACIJA

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.5 
2013-01-30 NMA įsakymas Nr.BR1-115
2013-01-14 PAK Nr.5 protokolo nutariamoji dalis

Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.4 
2012-11-08 NMA įsakymas Nr.BR1-1292
2012-10-16 PAK Nr.4 protokolo nutariamoji dalis

Tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų sąrašas (1 dalis)
Informacija apie administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusias vietos projektų paraiškas

 


PASIRAŠYTOS VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARTYS

Informacija apie 2013-03-04 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-12-27 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis
Informacija apie 2012-12-10 pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis