VVG valdyba

       Neringa                               

  Neringa Apolskienė (valdybos pirmininkė)
  Vietos valdžios sektorius
  Lazdijų rajono savivaldybės administracija
  neringa.apolskiene@lazdijai.lt

    Dalius Mockevičius
  Vietos valdžios sektorius
  Lazdijų rajono savivaldybės administracija
  dalius.mockevicius@lazdijai.lt
 

  Andrė Zenevičienė
  Vietos valdžios sektorius
  Lazdijų rajono savivaldybės administracija
  andre.zeneviciene@lazdijai.lt

Raminta

  Raminta Karauskienė
  Pilietinės visuomenės atstovas
  Kapčiamiesčio bendruomenė
  zelenauskaite@gmail.com

 

  Vaidas Babarskas
  Pilietinės visuomenės atstovas
  Teizų kaimo ir kitų kaimų bendruomenė
  vaidasbabarskas@gmail.com

 

  Ramunė Botvičienė
  Pilietinės visuomenės atstovas
  Metelių kaimo bendruomenė
,,Tarp Dusios ir    Metelio“
  ramunebotviciene@gmail.com

 

  Ramunė Janavičiūtė
  Pilietinės visuomenės atstovas
  Barčių kaimo bendruomenė
  daisyjorama@gmail.com

Rimas

  Rimas Jarmala
  Pilietinės visuomenės atstovas
  Senųjų Šeštokų bendruomenė
  senieji.sestokai@gmail.com

 

  Tomas Urbonavičius
  Verslo atstovas
  UAB "Dzūkijos servisas"
  tomas.vrpd@gmail.com

Edvardas

  Edvardas Bartnykas
  Verslo atstovas
  UAB "Sprendimai verslo plėtrai"
  paslaugumozaika@gmail.com

 

  Dainius Žukauskas
  Verslo atstovas
  UAB ,,Auroros paslaugos“
  dainius@martas.lt

 

Valdybos darbo reglamentas