Kvietimas Nr. 3

Paraiškų rinkimo laikotarpis pagal 1.1. priemonę nuo 2013-04-18 iki 2013-05-13
Paraiškų rinkimo laikotarpis pagal 2.1. priemonę nuo 2013-04-18 iki 2013-05-13
Paraiškų rinkimo laikotarpis pagal 3.1. priemonę nuo 2013-04-18 iki 2013-05-06

TAISYKLĖS IR KITI DOKUMENTAI

I prioriteto 1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

Taisyklės 1.1 priemonei (03 kvietimui)
Taisyklių 1.1 priemonei 1 priedas Paraiška
Taisyklių 1.1 priemonei 2 priedas Vykdymo sutartis 
Taisyklių 1.1 priemonei 3 priedas Bendradarbiavimo sutartis
Taisyklių 1.1 priemonei 4 priedas Savanoriško apskaitos lentele
Taisyklių 1.1. priemonei 5 priedas MP forma (forma iki 2014-12-31)
Taisyklių 1.1. priemonei 5 priedas MP forma (forma nuo 2015-01-01)
Taisyklių 1.1 priemonei 6 priedas Ataskaita (forma iki 2014-12-31)
Taisyklių 1.1 priemonei 6 priedas Ataskaita (forma nuo 2015-01-01)
Taisyklių 1.1 priemonei 7 priedas Patikros ataskaita
Taisyklių 1.1 priemonei 8 priedas Savanoriškų patikra
Taisyklių 1.1 priemonei 9 priedas Užbaigto projekto patikra (nuo 2015-01-14)

II prioriteto 2.1. priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“
Taisyklės 2.1 priemonei (03 kvietimui)
Taisyklių 2.1 priemonei 1 priedas Paraiška
Taisyklių 2.1 priemonei 2 priedas Vykdymo sutartis
Taisyklių 2.1 priemonei 3 priedas MP forma (forma iki 2014-12-31)
Taisyklių 2.1 priemonei 3 priedas MP forma (forma nuo 2015-01-01)
Taisyklių 2.1 priemonei 4 priedas Ataskaita (forma iki 2014-12-31)
Taisyklių 2.1 priemonei 4 priedas Ataskaita (forma nuo 2015-01-01)
Taisyklių 2.1 priemonei 5 priedas Patikros ataskaita
Taisyklių 2.1 priemonei 6 priedas Užbaigto projekto patikra (nuo 2015-01-14)

III prioriteto 3.1. priemonei „Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą“ 

Taisyklės 3.1 priemonei (03 kvietimui)
Taisyklių 3.1 priemonei 1 priedas Paraiška
Taisyklių 3.1 priemonei 2 priedas Vykdymo sutartis 
Taisyklių 3.1 priemonei 3 priedas Savanoriško apskaitos lentele
Taisyklių 3.1 priemonei 4 priedas MP forma (forma iki 2014-12-31)
Taisyklių 3.1 priemonei 4 priedas MP forma (forma nuo 2015-01-01)
Taisyklių 3.1 priemonei 5 priedas Ataskaita (forma iki 2014-12-31)
Taisyklių 3.1 priemonei 5 priedas Ataskaita (forma nuo 2015-01-01)
Taisyklių 3.1 priemonei 6 priedas Patikros ataskaita
Taisyklių 3.1 priemonei 7 priedas Savanoriškų patikra

Vidaus tvarkos aprašas (kvietimui Nr.3)
Vidaus tvarkos aprašo 20, 21, 22 priedai (nuo 2015-01-14) 


PROJEKTŲ VERTINIMAS

Vietos projektų administracinio vertinimo suvestinė
Vietos projektų pirmumo vertinimo suvestinė
Paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (PVRS) Nr. 7-1
Paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (PVRS) Nr. 7-2
2013-08-30 PAK Nr.7 protokolo nutariamoji dalis
Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.7
2013-10-11 PAK Nr.8 protokolo nutariamoji dalis
2013-12-12 PAK Nr.9 protokolo nutariamoji dalis
Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.9
2014-01-15 PAK Nr.10 protokolas
Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.10
2014-06-03 PAK Nr.11 protokolas
Informacija apie patvirtintus projektus PAK Nr.11