Dzūkijos VVG baigė įgyvendinti Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2010 - 2015 metams

  Rugsėjo 23 d. Seirijų miestelyje vyko Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010 – 2015 metams įgyvendinimo baigiamoji konferencija. Jos metu buvo aptarti įgyvendinti projektai bei atlikti darbai. Per penkerius šios strategijos gyvavimo  metus rajono bendruomenės, remiamos Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG)  įgyvendino 72 projektus pagal Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2010-2015 metams. 

Dzūkijos VVG šiam tikslui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ buvo gavusi 2,66 mln. Eur paramą. Lėšos konkursų būdu skirtos Lazdijų rajono bendruomenių, savivaldybės įstaigų, įvairių nevyriausybinių organizacijų bei verslo projektams įgyvendinti. Vakar į Seirijų kultūros centro salę buvo susirinkusi didžioji dauguma tų, kurie penkerius metus dirbo šia – gerovės savo kaimo bendruomenės, gimtojo krašto, savo verslo kūrimo – linkme.
     Sveikinimo žodžius šia proga susirinkusiems sakė Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis ir Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos valdybos pirmininkė Sandra Sinkevičienė, kuri savo pranešime pateikė šios strategijos įgyvendinimo faktus bei skaičius. Išsamiai strategijos įgyvendinimo metais atliktus vietos projektus pristatė Dzūkijos VVG projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius. Taip pat nuveiktais darbais pasidžiaugė Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė. Už veiklumą ir strategijos įgyvendinimo metu rodytas iniciatyvas rajono savivaldybės meras Artūras Margelis  padėkos raštais ir atminimo dovanomis apdovanojo Lazdijų rajono Kuklių kaimo bendruomenės komitetą, Lazdijų rajono Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetą ir Lazdijų rajono Rolių kaimo bendruomenės komitetą. Seimo narės Kristinos Miškinienės sveikinimo žodį ir padėką Dzūkijos VVG perdavė jos padėjėjas Lazdijų rajone, rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Petrauskas.
     Apie LEADER metodo įgyvendinimą Lietuvoje kalbėjo viešnia iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos - Kaimo plėtros departamento alternatyvios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Sigutė Mečkovskienė. Ji taip pat atvyko su padėkomis, kurios buvo įteiktos Dzūkijos VVG kolektyvui, taip pat Krikštonių kaimo bendruomenei (vadovė Aldona Lepeškienė)  - už ilgametę bendruomeninę, projektinę ir kraštotyrinę veiklą, Barčių kaimo bendruomenei (vadovė Ramutė Janavičiūtė) - už aktyvią bendruomeninę veiklą ir Dzūkijos krašto tradicijų puoselėjimą, R. Pyplio individualiajai įmonei  (vadovė Irena Pyplienė) - už verslumo puoselėjimą ir sukurtas darbo vietas kaime. 
     Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus vardu sveikinimo žodį tarė  Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Neringa Pukalskienė, kuri už darbą, parodytą įgyvendinant 2010 – 2015 metų kaimo plėtros strategiją, Dzūkijos VVG komandai įteikė Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus  padėką. 
     Baigiamosios konferencijos metu savo kultūrinę programą pristatė rajono kaimo bendruomenių kolektyvai, buvo galima apžiūrėti rajono  bendruomenių narių rankdarbių ekspozicijas. Po iškilmingosios dalies konferencijos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti tris projektus, kurie šios strategijos lėšomis buvo įgyvendinti Seirijų miestelio teritorijoje.