Parengta ir pateikta vertinimui Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016 - 2023 metams

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) parengė ir rugsėjo 29 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai vertinimui pateikė Lazdijų rajono kaimo plėtros strategiją 2016 - 2023 metams, kurios rengimas finansuojamas iš Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Leader"  veiklos srities ,,Parengiamoji parama" lėšų.

Naujoji strategija 2015 m. rugsėjo 23 d. buvo pristatyta ir patvirtinta Dzūkijos VVG visuotiniame narių susirinkime.

2015 m,. spalio 26 d. strategija pristatyta Seirijuose vykusiame Alytaus regiono plėtros tarybos posėdyje. Šiame posėdyje buvo pristatytos ir kaimyninių vietos veiklos grupių parangtos vietos plėtros strategijos.

2015 m. spalio 28 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra informavo, kad VVG tinkamumas įvertintas teigiamai ir Strategija perduota į kitą vertinimo etapą.