Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2016 metais konkursui

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, direktoriaus įsakymu, skelbia Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo (toliau – Fondas) projektų finansavimo 2016 metais konkursą.

Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo draugišką bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

1. jaunimo mainai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.1);
2. kiti projektai (teikiant pildomas nuostatų Priedas Nr.2);
2.1. mokymai;
2.2. seminarai;
2.3. susitikimai;
2.4. konferencijos;
2.5. pažintiniai vizitai;
2.6. informaciniai projektai.

 Skelbiami šie konkurso prioritetai:

  • stiprinti tarpkultūrinį ir tarpetninį dialogą per atvirumo ir tolerancijos skatinimą jaunų žmonių tarpe;
  • įtraukti mažiau galimybių turinčius jaunus žmones į bendras iniciatyvas;
  • skatinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą panaudojant šiuolaikines technologijas;
  • skatinti jaunimo domėjimąsi ekologiniu ugdymu.

Konkurse gali dalyvauti jaunimo ar su jaunimu dirbančios bei registruotos LR teisės aktų nustatyta tvarka ne pelno siekiančios švietimo, viešosios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos.

Projekto dalyviai turi būti 13 – 30 metų amžiaus.

Projektai grindžiami pagrindiniais proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra.

Paraiškų laukiame iki 2016 m. sausio 8 d. 15.00 val. Paštu galima siųsti iki sausio 5 d. (imtinai).

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 13:00 iki 16:00 val. el. paštu ir telefonu konsultuoja Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistė Milisenta Misevičiūtė (tel.: 8 52 461 355, el. paštas: milisenta.miseviciute@jrd.lt)

Konkurso nuostatus ir dokumentų fomas galite rasti paspaudę šią nuorodą: http://www.jrd.lt/jrd-veiklos-naujienos/kvieciame-teikti-paraiskas-liet…

JRD informacija