Informacija apie gautas 18 kvietimo vietos projektų paraiškas

1

Nuo 2023 m. vasario 27 d. 8.00 val. iki 2023 m. balandžio 24 d. 24.00 val. potencialūs paraiškų teikėjai turėjo galimybę 18 kvietimo metu teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (toliau –VPS) keturias priemones.
Ypatingas susidomėjimas buvo ir daugiausia gauta paraiškų pagal priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2.

Viso gauta 20 paraiškų pagal šias priemones:

 1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2. - gauta 14 vietos projekto paraiškų;

2. VPS priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. -  gauta 5 vietos projekto paraiškos;

3. VPS priemonė „Sumanaus kaimo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7 - gauta 1 vietos projekto paraiška;

4. VPS priemonė “Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1, veiklos sritis “Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2 - paraiškų negauta.

Šiuo metu atliekamas vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas.

18 kvietimo užregistruotos vietos projektų paraiškos čia: