Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

1

Š. m. birželio 8 d. 13.00 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks  nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 18  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti Nr. LEADER-19.2-6.2, priemonės “Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1, veiklos sritį “Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra”, Nr. LEADER-19.2-SAVA- 1.2.,   priemonę „Sumanaus kaimo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7. ir priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų svarstymo.

Kvietimas