Papildomos lėšos VPS įgyvendinimui

 Papildomos lėšos VPS įgyvendinimui

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie  Žemės ūkio ministerijos  teigiamai įvertinus Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams" (toliau - VPS) įgyvendinimą - pasiektas didesnis nei 75 proc. pažangos rezultatas -  bus skiriamos papildomos lėšos VPS įgyvendinimui.  Iš viso papildomų lėšų skirta 304 107 eurų.  Lėšos skirtos vietos projektams ir administravimui. Daugiausia lėšų bus skirta vietos projektams kuriantiems darbo vietas. Iki š. m. rugpjūčio 20 d. Dzūkijos VVG turi pakeisti VPS, kad į ją integruoti gautas paramos lėšas. Žemės ūkio ministerijai patvirtinus VPS keitimą, bus skelbiamas kvietimas vietos projektų finansavimui.